Zápis z jednání Shromáždění členů SPRLK ze dne 14. dubna 2014