Zápis z jednání Shromáždění členů SPRLK ze dne 31. října 2013