O sdružení

Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje je spolkem (zájmovým sdružením) právnických osob. V současnosti sdružuje více než 30 členů. Sdružení prosazuje zájmy svých členů v souladu s rozvojovou strategií Libereckého kraje.
K hlavním programovým okruhům patří:

  • rozvoje lidských zdrojů - sociální politiky, zaměstnanosti, vzdělávání
  • rozvoje infrastruktury a cestovního ruchu 
  • podílí na tvorbě řešení úkolů související s přípravou, aktualizacemi a realizací rozvojové strategie Libereckého kraj