Členská schůze

V pátek 23. června 2017 se uskuteční členská schůze Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje (v novém sídle SPRLK - Na Bojišti 759/15, Liberec III - Jeřáb). Program jednání a podkladové materiály obdrží členové v souladu se Stanovami.