Realizace projektu "Chceme se uplatnit"

Sdružení TULIPAN, z.s. je realizátorem projektu "Chceme se uplatnit". Projekt je zacílen na posílení integrace zdravotně znevýhodněných osob s poruchami duševního zdraví do společnosti a na trh práce.