V pátek 23. června 2017 se uskuteční členská schůze Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje (v novém sídle SPRLK - Na Bojišti 759/15, Liberec III - Jeřáb). Program jednání a podkladové materiály obdrží členové v souladu se Stanovami.

Sdružení pro rozvoj LK je od 1. ledna 2017 zapojeno do celostátního projektu "Predikce trhu práce - KOMPAS" jako partner s finanční účastí. 

Více informací k projektu najdete zde

Sdružení pro rozvoj LK realizuje od 1. 1. 2017 projekt "Snadněji do práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje).

Více informací k projektu najdete zde.

Sdružení TULIPAN, z.s. je realizátorem projektu "Chceme se uplatnit". Projekt je zacílen na posílení integrace zdravotně znevýhodněných osob s poruchami duševního zdraví do společnosti a na trh práce.

Členská schůze se konala 19.11.2016, zápis z této schůze naleznete v sekci Zápisy.

Schůze výboru spolku se uskutečnila dne 19.10.2016, zápis z jednání  naleznete v sekci Zápisy.

Sdružení pro rozvoj LK je nositelem projektu "Zavedení systémové koordinace činnosti partnerů v rámci Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje".

Více informací najdete zde